memoriam


                      In memoriam

                                               27 maart 1927                          7 april 2015

                                               

Speech voorzitter
 

 

Beste familie vrienden jachtvrienden en buren van  Arie Ruijter.

We zijn hier aanwezig om  Arie de laatste eer de bewijzen. Arie Ruijter was bij ons de Beemsterjagersvereniging, een zeer gewaardeerd erelid.

Een erelid wordt je niet zomaar . Op 9 februari 1947, in de jonge leeftijd van 20 jaar oud heeft Arie onder leiding van Dr. Beunders  samen met Jaap Bleeker, Dirk Haremaker,  Tjeerd de Bruin, Piet van Beers en 2 beroepsjagers Jan Hottentot en Janus Benjamin de Beemsterjagersvereniging opgericht. De eerste jaren onder de naam de Jagersvereniging de Vrijbuiter.

68 jaar is Arie lid geweest bij de Beemsterjagersvereniging en niet een lid die de andere leden de kolen uit het vuur liet halen. Nee hij zette zich vol in voor de vereniging. Hij was bestuurslid van 1947-1958 en aansluitend van 1959 tot 1968, Voorzitter van deze enerverende vereniging van 1965- 1974 en weer aansluitend van 1974 tot 1980 bestuurslid, dus hij is totaal 33 jaar lid van het bestuur geweest. Er is nog niemand die dat kan evenaren. En terwijl hij ook nog een melkveebedrijf had met zijn gezin was er ook nog tijd om van 1968 tot 2000 de functie van Jagermeester uit te oefenen. En jagermeester is een serieuze taak veel kennis van de Beemster en zijn inwoners zijn hiervoor nodig waar mogen we wel en niet jagen en waar liggen de deeltjes en bruggen, hoe lopen de hazen.

In de Beemster hebben de leden van de vereniging ook hun eigen veelbesproken blok, dat van Arie lag aan de Jisperweg. De uitvalsbasis is al sinds vele jaren bij de familie van Splunter ook Erik Jan zit in dit blok, de naam van dit blok is het "gouden blok” verwezen naar afschot en rijkdom van de hazenstand in dit blok. Niet toevallig natuurlijk met de Jagermeester erbij. Wij verschillen uiteraard in leeftijd. Met de jacht heb ik hem leren kennen als man die op post in een slootje of achter een hek klaar zat, want u wist altijd precies waar u moest klaar staan. Zodra het wild aankwam, had u het al raak geschoten met uw side by side. U zag ook altijd precies waar de hazen lagen en u kon ook verbaasd zijn als een jager er langs gelopen was en niets had gezien.

Tijdens vergaderingen had Arie altijd wel een korte opmerking of suggestie, soms dacht de voorzitter de klap er op te kunnen geven maar dan moest het toch net anders volgens Arie en met zijn ervaring klopte dat ook wel. De laatste jaren was hij er helaas niet veel meer bij maar hij heeft echt zijn gouden jaren gehad .Voor de lunch en na de jacht bracht  Erik Jan hem dan even of hij werd opgehaald door een van ons Hij genoot dan  met volle teugen van de mensen en verhalen om hem heen. Ook dan was hij geïnteresseerd in de jachtdag. Hij wilde van ons weten waar we gejaagd hadden wat er liep en wat er geschoten was.

Arie en familie we zijn jullie als Beemsterjagersvereniging veel dank verschuldigd, we zijn de enigste jagersvereniging die functioneert met land op naam van de vereniging. Arie bedankt, u wist hoe de hazen liepen.


  
 
 
 
 
 
                                                                      In memoriam

Op 15 november 2012 is Jan Prins, ons zeer gewaardeerde lid, in alle rust, op de
gezegende leeftijd van 90 jaar overleden .
Jan was sinds 1961 lid, en zins 2004 ook ere-lid, van de Beemster
Jagersvereniging. Dat wij in het jubileumjaar van de " Beemster 400 jaar
droog” , afscheid moeten nemen van ons trouwe oudste lid valt ons erg
zwaar.
Hij heeft een grote inbreng gehad in onze, nu 65 jarige, vereniging. Of het de
taak voorzitter was of de kontrakten regelen, waar steun nodig was kon je
op hem rekenen. Hij kende de statuten en het huishoudelijk reglement uit
zijn hoofd en was altijd kritisch, maar wel opbouwend, in de vergaderingen.
Ook was hij een groot pleitbezorger voor de KNJV, iedereen moest daar lid
van zijn!
Jan Prins was een geweldig jager, ook een intens genieter van de
jachtdagen. Hij was een echte wilbeheerder. Bij de traditionele
Tuinhoekjacht was het ook Jan die de leiding had bij het verzorgen van het
tableau. Op de komende Tuinhoekjachtdag zullen wij hem dan ook zeker
gedenken.

Jan Prins bedankt, je was een geweldige jachtmaat, wij zullen je missen.

Namens het bestuur en de leden van WBE Beemster Jagersvereniging

Speech voorzitter

Familie  vrienden  jachtvrienden en buren van Jan Prins. We zijn hier in besloten kring aanwezig om Jan de laatste eer te bewijzen. Jan Prins was bij ons,  WBE de Beemsterjagers vereniging, een erelid.
Dat word je niet zo maar, behoudens 61 jaar lidmaatschap was hij van 1980 tot 1983 bestuurslid  van 1983 tot 1988 secretaris en van 1990 tot 1996 voorzitter bij ons in de Beemster. Ook voor de landelijke en gewest afdeling van de KNJV en voor andere WBE’s was Jan , onze nestor , van groot belang.
Menig lid van onze WBE is door Jan opgeleid in de Beemster om een goed en weidelijk jager te worden. Wij zijn dan ook tegenwoordig geen jager meer maar wildbeheerder. Jan hechtte ook groot belang aan het contact met de boeren en grondgebruikers . Dit in het belang van de jacht de schadebestrijding maar vooral ook onze mooie Flora en Fauna.
Ook in de vele vergaderingen had Jan zijn duidelijke inbreng , maar wel in het belang van de WBE.
Door de gezondheid van zijn vrouw en later ook van zichzelf kon hij helaas niet meer 100% zijn inbreng tonen dit deed hem wel pijn. Echter het contact met hen is altijd goed gebleven en vele jagers uit de Beemster en daarbuiten kwamen dagelijks bij hen langs. Opmerkelijk is dat hij tot de laatste dag aan toe op de hoogte wilde blijven van de wildbeheer in de Beemster.
We zijn ons erelid ,maar ook zijn vrouw Annie , veel dank verschuldigd namens de WBE de Beemsterjagers vereniging en geheel jagend Nederland.

Marcel Doets
Voorzitter WBE de Beemsterjagers vereniging
                                       In Memoriam


Ons bereikte het droeve bericht dat op 29 mei 2009 ons lid Cees Bleeker op 44 jarige leeftijd onverwacht is overleden.
Cees was binnen onze vereniging het aanspreekpunt voor de agrariërs inzake het aanvragen van  afschotvergunningen en meldingen bij het Faunafonds.
Een taak die Cees met grote toewijding en verantwoordelijkheid vervulde.
De jachtdagen zullen zonder Cees, en met name de nazit,  niet meer zijn zoals het was.
Hiervoor zijn wij hem veel dank verschuldigd, en wij zullen hem missen.

Wij wensen Karin, de kinderen en familie veel sterkte om dit grote verlies te dragen.

Namens de leden van W.B.E. Beemster Jagersvereniging.  Deel deze pagina:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail